کازیو

همه فرم ها،‌ چک لیست ها، قرارداد ها،‌ شرح شغل ها و اسناد مورد نیاز مدیران در کازیو

جعبه ابزار

معرفی و آموزش نرم افزار ها، وبسایت ها و ابزارهایی که به شما برای مدیریت کسب و کارتان به آنها نیاز دارید.

کتابخانه مدیریت

دسترسی به خلاصه کتاب های روز دنیا در حوزه های مدیریت، رهبری، کارآفرینی، بهبود و توسعه فردی و …

خلاصه کتاب هوشمند تر، سریعتر، بهتر

Charles Duhigg

۳.۸۹/۵

خلاصه کتاب تبدیل شدن به یک ماشین ایده

Claudia Azula Altucher

۳.۴۸/۵

خلاصه کتاب ۲۲ قانون تغییر ناپذیر برندسازی

Al Ries, Laura Ries

۳.۸۳/۵

خلاصه کتاب استارت آپ نوپای هفت روزه

دن نوریس (Dan Norris)

۴.۰۱/۵