Search

کازیو

خرید مجموعه کامل از فرم های اداری کسب و کارها
خرید پکیج جامع فرم اداری

چک لیست

در دنیای امروز که شلوغی و هیاهو یکی از عادت های روزانه ما شده، استفاده از یک فرم ساده و کاربردی می تواند به ما و مخصوصا مدیران کسب و کار ها کمک کند تا برنامه های خود را مرتب کنند و چیزی از قلم نیوفتد. این فرم به نام چک لیست بوده و در وبسایت کاسب یار برای استفاده مدیران کسب و کار ها قرار داده شده است. استفاده کردن از چک لیست ها می تواند به کار ها نظم دهد و استفاده نکردن از آن ها می تواند هزینه های بزرگی ایجاد کند. در کنار استفاده از چک لیست ها استفاده از مشاوره کسب و کار که یک نرم افزار در وبسایت kasebyaar.com است می تواند کمک بزرگی به مدیران باشد.

چک لیست چیست؟

چک لیست را به زبان فارسی می توان فهرست بررسی معنا کرد که به شکل کلی چک لیست را می توان فهرستی از کارها که برای آن قرار است برنامه ریزی کنیم و پس از طی مراحلی هر کدام از آن ها را به سرانجام برسانیم

هدف چک لیست ها چیست؟

هدف کلی چک لیست ها را می توان دادن اطمینان خاطر به فرد از این که هیچ کدام از جزئیات یک فعالیت فراموش نخواهد شد و به شکلی استاندارد و با ترتیب منطقی به انجام خواهد رسید. چک لیست ها را معمولا برای کارهای نظارتی و بازرسی استفاده می کنند. اهداف کلی چک لیست ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • ابزار ثبت منظم مشاهدات
 • به حداقل رساندن اشتباهات و جلوگیری از آن ها
 • جلوگیری از فراموش کردن موضوعی مهم
 • اولویت بندی کار ها

ویژگی های یک چک لیست خوب:

اگر در هر چک لیست نکاتی رعایت شود میتوان تاثیر آن را دوچندان کرد و مسیر ما را در رسیدن به اهدافمان هموار تر کند. حال یک سری از این نکات عبارتند از:

 • تمام موارد با جزئیات در چک لیست نوشته شود
 • قابل استفاده حتی در سخت ترین شرایط
 • سادگی و روان بودن
 • وجود گام ها و کار های مهم
 • رعایت اختصار

اجزای تشکیل دهنده چک لیست

یک چک لیست استاندارد از قالب و اجزای خاصی پیروی می کند که به شرح زیر است:

 1. مشخصات تکمیل کننده
 2. تاریخ کار های موجود در چک لیست
 3. عنوان لیست
 4. محتوای چک لیست
 5. نتیجه گیری از چک لیست

نوع سند