فرم استخدام

فرم استخدام چه در شرکت های کوچک و چه در سازمان های بزرگ یکی از فرم های مهم است و بخشی از روال رسمی پذیرش نیروی انسانی تلقی می شود چرا که سازمان ها با کمک فرم استخدام اطلاعاتی منظم و یکدست از افراد جویای کار بدست می آورند و با غربالگری  اولیه متقاضیان کار […]

فرم صورتجلسه

فرم صورتجلسه یکی از اسناد پر کاربرد و الزامی برای هر مجموعه ای است. تنها با تنظیم صورتجلسه است که می توان جلسات رسمیت بخشید. همچنین صورتجلسه بواسطه ی ثبت مصوبات کمک میکند پیگیری وضعیت اجرایی شدن آنها امکان پذیر باشد. در این مطلب ضمن معرفی صورت‌جلسه، اجزای یک صورتجلسه استاندارد را بیان می کنیم […]

فرم درخواست مرخصی

طبق قانون از دیرباز برای کارگران و کارمندان حق استفاده از مرخصی ( استحقاقی / استعلاجی ) در نظر گرفته شده است. اما برای استفاده از این حق شرایطی نیز در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال طبق ماده ۶۴ قانون کار، مدت مرخصی استحقاقی سالانه برای یک کارگر را در مجموع یک ماه […]

فرم شرایط احراز شغل

حتما برای شما هم پیش آمده که بخواهید فردی را استخدام کنید و به این موضوع فکر کرده اید که کسی که نیاز دارید برای این شغل استخدام کنید چه ویژگی ها، مهارت ها و دانشی مورد نیاز است تا فرد بتواند از عهده ی مسئولیت های این شغل برآید؟ این اطلاعات که شامل همه […]