مهشید بزرگ

مهشید بزرگ، دارای مدرک کارشناسی علوم اقتصادی و مشاور سیستم سازی و استقرار CRM برای کسب و کارهای کوچک و متوسط است.

مشاوره CRM, مشاوره سیستم سازی
مهشید بزرگ، مشاور crm

مهشید بزرگ

مهشید بزرگ، دارای مدرک کارشناسی علوم اقتصادی و مشاور سیستم سازی و استقرار CRM برای کسب و کارهای کوچک و متوسط است.

مشاوره CRM, مشاوره سیستم سازی

خانم مهشید بزرگ دارای مدرک کارشناسی علوم اقتصادی و دارنده گواهینامه در دوره‌های مختلفی همچون “دوره تحلیل کسب و کار طبق استاندارد BABOK”، دوره KPI & OKR، دوره بلندمدت ۸ ماهه سیستم سازی و CMMN است.

مهشید بزرگ با داشتن مهارت هایی همچون تهیه شرح وظایف ها تدوین آیین نامه انضباطی، مدلسازی فرایندها، طراحی داشبوردهای مدیریت شاخض های عملکردی و … سال ها است به عنوان مشاور سیستم سازی به کسب و کارهای کوچک و متوسط کمک می کند.

مدارج علمی مهشید بزرگ

 • کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش: نظری

اهم سوابق علمی

گواهینامه ها و دوره ها:

 • دوره تحلیل کسب و کار طبق استاندارد BABOK، آکادمی تحلیل کسب و کار
 • مدیریت فرایند های کسب و کار، مدرسه مدیریت فرایند
 • KPI & OKR، مدرسه مدیریت فرایند
 • CMMN، مدرسه مدیریت فرایند
 • فرایند کاوی، مدرسه مدیریت فرایند
 • دوره بلندمدت ۸ ماهه سیستم سازی، آکادمی سیستم سازی
 • مدیریت جامع منابع انسانی، شرکت اقیانوس آبی
 • ایجاد مدل کسب و کار، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
 • نوشتن طرح کسب و کار و امکان سنجی مالی و اقتصادی طرح ها، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
 • بازاریابی و فروش، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
 • ارتباطات و اصول مذا کره، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
 • ارتقا توانمندی های شخصی و کارتیمی، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
 • سیستم سازی کسب و کار، شرکت اقیانوس آبی

سوابق پژوهشی مهشید بزرگ

دستیار پژوهش در پیشبرد پژوهش های اقتصادی در دانشگاه سراسری یاسوج

برخی از عناوین پژوهش ها عبارت اند از:

 • شناسایی موانع و مشکلات صادرات محصوالت غیر نفتی،
 • راهکارهای افزایش درامد شهری و کاهش هزینه های شهری
 • بررسی آثار تسهیلات صندوق توسعه ملی در فرآیند توسعه اقتصادی
 • عوامل موثر بر اخذ وام و تسهیالت بانکی
 • بررسی عوامل موثر بر فقر و راهکارهای کاهش آن
 • بررسی عوامل موثر بر قانون گریزی در ایران
 • بررسی مشکلات و چالشهای نظام اداری ایران و …

سوابق تخصصی مهشید بزرگ

 • مهارت در استفاده از برنامه های: Visio ،Microsoft Excel، looker studio ،Visual Paradigm disco ،Prom
 • طراحی فرم های تخصصی واحدهای کسبوکار
 • تهیه شرح وظایف ها تدوین آیین نامه انضباظی
 • تهیه دستور العمل ها و روش های اجرایی مدلسازی فرایندها
 • مشخص کردن شاخص های عملکردی هر واحد (KPIs)

اهم سوابق تجربی مهشید بزرگ

 • سامان دهی و ایجاد نظم قابل قبول و ساختار در سیستم های عملکردی و کنترلی
 • ایجاد ساختارهای گزارش دهی و طراحی داشبورهای مدیریتی در واحدهای مختلف
 • تدوین شرح وظایف و شرح شغل های سازمانی
 • استقرار نرم افزار crm
 • تدوین آیین نامه های انضباظی عمومی،آئین نامه های تخصصی
 • تدوین دستورالعمل ارتباط با مشتری و …
 • انجام پروژه های استقرار ملزومات سیستم ها و روش ها

درخواست مشاوره با مهشید بزرگ

پکیج مورد نظر خود را انتخاب کنید:

100٪ تخفیف

برای خرید اول از کاسب‌یار

دقیقه
ثانیه